Thirrje për nominime

Dita Kombëtare e Aktivizmit – #NAD 2023 festohet si pjesë e Javëve të Amerikës 2023

Celebrating Differences – Humanising Cities

Dita Kombëtare e Aktivizmit – #NAD është një ditë e përkushtuar për të vlerësuar aktivizmin qytetar të të gjitha formave me një gjeografi që shtrihet në të gjithë vendin duke i bërë jehonë rëndësisë së aktivizmit qytetar dhe rolit të tij instrumental në ndërtimin e një demokracie të shëndetshme.

Për 5 vitet e fundit, mbi 160 organizata lokale, aktivistë si dhe aktorë të mirënjohur pjesë e skenës së shoqërisë civile janë bërë pjesë e #NAD përmes aksioneve praktike të organizuara në vend, pjesëmarrjes në panairet e shoqërisë civile të mbajtura në lokacione qendrore në Tiranë. , dhe kontribute të prekshme në përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike.

Këtë vit, #NAD do të festohet si pjesë e Javës së Amerikës në periudhën 10-14 tetor 2023. Në këtë frymë, si pjesë e NAD të këtij viti, ne do të nderojmë dhe festojmë përpjekjet e aktivistëve, organizatave dhe mbështetësve që kanë punuar dhe kontribuar për të përmirësuar të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Shqipëri.

Ju ftojmë të emëroni ata që kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në fushat e aksesit, barazisë dhe diversitetit (mundësi të barabarta, të drejta civile, të drejtat e aftësisë së kufizuar, etj.) përmes aktivizmit, avokimit, udhëheqjes ose shërbimit në komunitet. Nominimet mund të jenë për aktivistë, grupe formale dhe joformale, organizata ose mbështetës.

Marrësit e çmimeve janë njerëz që kanë arritje të rëndësishme në:

  • Përparimi ose mbrojtja për të drejtat ose drejtësinë e aftësisë së kufizuar.
  • Fuqizimi i personave me aftësi të kufizuara dhe nevoja të veçanta,
  • Rritja e aksesit të programeve dhe shërbimeve për të promovuar përfshirjen e aftësisë së kufizuar.

Përfituesit do të marrin Çmimin e tyre gjatë eventit ceremonial të brendshëm “Celebrating Differences – Humanising Cities” që do të mbahet më 11 tetor 2023 në Tiranë.

Për të nominuar dikë, ju lutemi plotësoni formularin e nominimit për çmimin deri më 30 shtator 2023 dhe dorëzoni formularin në nominations@co-plan.org.

Ju mund ta shkarkoni formularin këtu: https://shorturl.at/nqtCU

Scroll to Top