Si të faktojmë?! Mini-udhëzues për aktivistët lokal në Shqipëri.

Aktivizmi përfaqëson veprimin e një individi apo të një komuniteti, të cilët synojnë të sjellin ndryshime sociale, politike, ekonomike ose mjedisore, me qëllim arritjen e asaj që perceptohet si e mirë publike apo në interesin më të mirë të shumicës.

Përpara se të nisim advokimin nevojitet që ne të analizojmë çështjen që kemi identifikuar, për ta kthyer në një kauzë që përfaqëson interesat e një grupi më të gjerë shoqëror.

Në epokën e internetit qytetarët janë të mbingarkuar me informacione, një pjesë e të cilave publikohen jashtë filterave të verifikimit, duke shpërndarë informacione që mund të mos jenë të vërtetuara.

Publikimin e plotë “Si të faktojmë?! Mini-udhëzues për aktivistët lokal në Shqipëri” nga MSc. Geri Emiri mund ta lexoni në këtë link.

Scroll to Top