Rruzhdi Hymetllari

Z. Rruzhdi Hymetllari, pjesëmarrës në programin #shkëndija. Ai është Jurist dhe Specialist Mjedisi nga Pogradeci ndërsa në sektorin e shoqërisë civile ai drejton Shoqatën ‘Pylli i Blertë’. Në Programin #shkëndija vjen me një nismë të rëndësishme për bashkëqytetarët e tij që ka të bëjë me pjesëmarrjen e komunitetit në administrimin e pyjeve te gështenjës në Bashkinë Pogradec.
Ndër aktivitetet që Rruzhdiu planifikon të zbatojë, parashikohen disa procese advokimi si dialog me përfaqësues të institucioneve në nivel lokal dhe qendror.

Scroll to Top