Mirjeta Domi

Përkrahja e Edukimit STEM në shkolla është një detyrë e rëndësishme.

Kjo nismë përmirëson aftësitë e studentëve të shekullit të 21-të me përvoja mësimore shumëdisiplinare në Shkencë, Teknologji, Kodim dhe Matematikë.

Përdorimi i mikrokontrollorëve në shkollat e gjelbërta i lejon studentët të krijojnë eksplorime të ndryshme të rritjes së bimëve në një mjedis kontrolli sipas krijimtarisë së tyre.

Shkollat e gjelbra me sensorë kontrolli lidhen me Wi-Fi, internet dhe serverin cloud për të krijuar mjedisin optimal të mbjelljes dhe vaditjes.

Scroll to Top