Punëtoria “Si të avokojmë” në kuadër të programit #shkëndija

Aktivistë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë morën pjesë në datën 14.04.2023 në trajnimin me temë “Si të avokojmë”, i cili shënon pikënisjen e procesit të shkëmbimit të përvojave, njohurive dhe mentorimit në kuadër të programit #shkëndija.


Programi #shkëndija vjen në kuadër të projektit “Sparking Activism Initiatives Locally – SAIL III”, zbatuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit me mbështetjen financiare të Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun në Ambasadën e SHBA-së-Tiranë si pjesë e programa “Ngritja e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile” .

Scroll to Top