Florida Kumanaku

Florida është mësuese e Qytetarisë pranë shkollës Mihal Grameno Tiranë. Ka mbaruar studimet pas Universitare për Gjeografi Humane gjë që e ka bërë të marë një orientim tjetër duke studiuar e trajnuar mbi bashkëveprimin njeri mjedis. Ka dëshire dhe vazhdimisht është perpjekur që ora e mesimit te vazhdoje edhe jashte klases. Florida ëndërron nje klasë pa mure. Nxënësit në orën e qytetarisë të jenë qytetarë me të drejta dhe detyra të plota që ata të ndërveprojnë me realitetin. Ajo beson që mësuesi shërben si nje model për nxënësit e tij dhe u është vetofruar nxënësve si nje model për të pasur qytetarë aktiv sot brenda klasave ku jep mësim por aktivistë të vërtetë nesër për ndryshimet e mëdha që shoqëria shqiptare ka nevojë. Florida ka dëshirë ti ndihmojë të rinjtë të fuqizojnë veten.

Scroll to Top