Çfarë thotë Ligji? Diskutime mbi aspektet ligjore në Shqipëri.

Çfarë thotë Ligji? Diskutime mbi aspektet ligjore në Shqipëri” nga juristi Erjon Vesho, është një prezantim i shkurtër mbi legjislacionin në Shqipëri dhe sesi aktivistët mund të ndërveprojnë me të duke njohur të drejtat e tyre si qytetarë për të çuar përpara kauzat e tyre. 

Prezantimin e plotë mund ta lexoni në këtë link.

Scroll to Top