Formular për kërkesë për informacion

Përmes Ligjit nr. 119/2014, “Për të Drejtën e Informimit”, mund t’i dërgohen “Kërkesa për Informacion” autoriteteve publike dhe të merren të dhëna apo dokumente publike. Çdo qytetar ka të drejtën e njohjes me informacionin publik, pa u detyruar të shpjegojë arsyet e kërkimit të informacionit. Në rast se ju vlerësoni se ju janë shkelur të […]

Formular për kërkesë për informacion Read More »

Çfarë thotë Ligji? Diskutime mbi aspektet ligjore në Shqipëri.

“Çfarë thotë Ligji? Diskutime mbi aspektet ligjore në Shqipëri” nga juristi Erjon Vesho, është një prezantim i shkurtër mbi legjislacionin në Shqipëri dhe sesi aktivistët mund të ndërveprojnë me të duke njohur të drejtat e tyre si qytetarë për të çuar përpara kauzat e tyre.  Prezantimin e plotë mund ta lexoni në këtë link.

Çfarë thotë Ligji? Diskutime mbi aspektet ligjore në Shqipëri. Read More »

Lidhjet njerëzore me kafshët shtëpiake në epoka të ndryshme të jetës sonë

Gjatë gjithë historisë, njerëzit kanë krijuar lidhje të fortë me kafshët, por ndoshta asnjëra nuk është aq e thellë sa lidhjet që ndajmë me kafshët tona shtëpiake. Qoftë një qen besnik, një mace lozonjare apo një zog kurioz, këta shoqërues kafshësh kanë fuqinë të sjellin gëzim, rehati dhe ndjenjën e përkatësisë në jetën tonë. Ky

Lidhjet njerëzore me kafshët shtëpiake në epoka të ndryshme të jetës sonë Read More »

Si të faktojmë?! Mini-udhëzues për aktivistët lokal në Shqipëri.

Aktivizmi përfaqëson veprimin e një individi apo të një komuniteti, të cilët synojnë të sjellin ndryshime sociale, politike, ekonomike ose mjedisore, me qëllim arritjen e asaj që perceptohet si e mirë publike apo në interesin më të mirë të shumicës. Përpara se të nisim advokimin nevojitet që ne të analizojmë çështjen që kemi identifikuar, për

Si të faktojmë?! Mini-udhëzues për aktivistët lokal në Shqipëri. Read More »

Scroll to Top