Ana Allkaj


24-vjeçarja Ana Allkaj është shkëndija jonë nga Tirana. Ajo është e licensuar si logopede pranë Universitetit të Mjekësisë, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në Tiranë dhe prej dy vitesh ushtron profesionin si logopede dhe terapiste e fëmijëve. 

Me nismën e saj, ajo synon integrimin e logopedëve në sistemin arsimor shqiptar, veçanërisht në shkollat publike 9-vjeçare me qëllim nxitjen e frekuentimin të shkollave nga fëmijët me aftësi ndryshe si dhe ofrimin e mbështetjes së tyre.

Scroll to Top